Telekommunikatsiooni arvel märgitakse lojaalsuse kuupäev ja tasu suurus

Kuupäev, millal lojaalsusperiood lõpeb, ja summa, mida isik peab kandma, kui ta soovib lepingu lõpetada enne lojaalsuse lõppemist, tuleks lisada ĂĽksikasjalikule arvele, mis saadetakse tasuta seda taotlevatele klientidele, “olenemata sellest, millist tuge ja millist meediumit kasutatakse”, teatas reguleeriv asutus. .

Need nõuded on osa Anacomi otsusest, mis käsitleb minimaalset üksikasjade ja teabe taset, mis tuleb lisada arvele, mille elektroonilise side operaatorid peavad üksikasjalikke arveid nõudvatele klientidele tasuta esitama.

“Sellisena muutub kohustuslikuks muu hulgas lisada lojaalsusperioodi lõppkuupäev ja kulud, mis kliendil tuleb kanda, kui ta soovib lepingu lõpetada arve väljastamise päeval,” rõhutas ta.

Operaatorid peaksid sisestama ka arveteabe selle kohta, kuidas tarbijad saavad esitatud väärtustele vastu olla, viidates tingimustele ja viisidele, kuidas nad saavad seda teha, “selgitades klientidele, et teenust ei peatata juhul, kui nende väärtuste suhtes kohaldatakse kirjalikest kaebustest, mis põhinevad võlgade puudumisel või maksmata jätmisel. ” Arvel peaks olema märgitud ka kliendi võimalus kaebuse esitamiseks kaebuste raamatu kaudu.

“Peamine eesmärk on muuta teave arusaadavamaks ja läbipaistvamaks, võimaldades tarbijatel kontrollida teenuseid, mille eest tasumine on vajalik, ning teha teadlikke otsuseid oma õiguste ja huvide kaitseks,” kirjutas Anacom. “Täpsustatud ĂĽksikasjad võimaldavad ka teenusepaketi hõlpsamat, ĂĽksikasjalikumat ja pidevat jälgimist, eriti kui on olemas lisatarbimine.”

Otsus kiideti heaks pärast avalikku arutelu, kusjuures kavandatud meetmed said tarbijate peadirektoraadi ja DECO selge toetuse ning operaator vaidlustas.

Reguleeriv asutus väidab, et on säilitanud meetmete olemuse, “võttes operaatoritelt nõu, olles selgelt tugevdanud klientidele pakutava teabe ja nende rahulolu parandamise meetmete asjakohasust, mis ei saa olla ĂĽhegi ettevõtte prioriteet”.

Ta lisas, et võttis arvesse ka asjaolu, et arvete esitamine ja teenuste tĂĽhistamine olid põhjused, mis põhjustasid kõige rohkem kaebusi. “Leitakse, et see otsus hõlbustab elektrooniliste sideteenuste abonentide selle sisu mõistmist, täpsustades teenuseosutaja esitatavas ĂĽksikasjalikus arves sisalduvate erinevate ĂĽksuste ĂĽksikasjalikud spetsifikatsioonid.

Toimetuse märkus: Uudiseid on värskendatud, et oleks selge, et see toiming kehtib ainult klientide soovitud üksikasjalike arvete kohta.