Telekommunikatsiooni valdkonnas konkurentsi puudumise üle kurdavad kõige rohkem portugallased

Selle Eurobaromeetri välklambi Portugali kohta saadud arvud näitavad kogu Euroopas ilmnevat trendi, kus ka telekommunikatsioon ja energeetika on sektoriteks, kus tarbijad kurdavad konkurentsi puudumise üle kõige rohkem. Peamine erinevus seisneb probleemide tajumise tasemes, mis Portugalis on palju suurem, nagu joonisel näidatud.

Konkurentsi puudumise kõige silmatorkavam mõju nendes sektorites on teenuste kõrge hind, asjaolu, et olulisi hinnaerinevusi pole ja valikuid pole palju. Selles jaanuaris toimunud Eurobaromeetri kiiruuringus küsitletud portugallased tõid välja ka raskused tarnijate vahetamisel.

Keskmiselt ilmnevad EL-is kohe pärast kõrgeid hindu konkurentsi puudumise peamised probleemid teenuse kvaliteet ja raskused hindade võrdlemisel.

Eurobaromeetri uuring, milles küsitleti 26 572 eurooplast 28 riigis, näitas ka seda, et tarbijate ühendused on kodanike poolt kõige enam kasutatav üksus, kui neil on vaja nende probleemidega seotud probleemide lahendamiseks abi.

Uuringu käigus hinnati Euroopa kodanike arusaama konkurentsist mitmel Euroopa majanduse põhiturul ja nende arvamust konkurentsi tagamise meetmete olulisuse kohta.

78 protsenti vastanutest arvab, et tõhusal konkurentsil on positiivne mõju nende kui kodanike elule. See näitab ka seda, et enamik eurooplasi seob konkurentsi kvaliteetsemate, paremate hindade ja suurema innovatsiooniga kaupade ja teenustega.