Telekommunikatsioonioperaatorid peavad kaebustele vastamisel järgima uusi reegleid

Telekommunikatsioonioperaatorid peavad kaebustele vastamisel järgima uusi reegleid

Regulaator näeb ette, et parema kvaliteedi tagamiseks klientide kaebustele vastates peavad operaatorid kasutama “selget ja kättesaadavat keelt ning esitama täielikku, konkreetset ja põhjendatud teavet”.

See otsus tuli pärast seda, kui oli kontrollitud, kas operaatori tavaks oli postitada vastused “vaid formaalseks ja asjakohase sisuta kaebuse puudutava olukorra lahendamiseks, kahjustades sellega sideteenuse kasutajate õigusi”.

Seetõttu on selle uue määruse eesmärk “parandada ettevõtja kõige enam kaebusi saanud kaebuste raamatu kaudu esitatud kaebustele vastamise seadusest tulenevate kohustuste täitmisega seotud tavasid”, selgitas Anacom avalduses.

Tunnistades, et vastuseid saab anda suuliselt, tuletab Anacom meelde, et seaduses on sätestatud, et kaebuste raamatus esitatud kaebustele tuleb vastata kirjalikult ja 15 tööpäeva jooksul alates nende esitamise kuupäevast.

Sel juhul peab operaator saatma vastuse ka kirjalikus vormis, mis sisaldab teenusepakkujalt esitatud kaebuse kohta täielikku, konkreetset ja põhjendatud vastust, selgitas regulaator.

Uued meetmed klientide kaebuste raamatu (füüsilise või elektroonilise) kaudu tehtud kaebuste kohta jõustuvad 1. juulil.