Tervis ja töö on eurooplaste jaoks teaduse ja tehnoloogilise innovatsiooni esmatähtsad prioriteedid

Tervis ja töö on eurooplaste jaoks teaduse ja tehnoloogilise innovatsiooni esmatähtsad prioriteedid

Andmed on lisatud STAC-i aruandes pealkirjaga “Euroopa tulevik on teadus”, mis on Euroopa Komisjoni presidenti teaduskĂĽsimustes nõustav organ, mis põhineb Eurobaromeetri “Teaduse, teadusuuringute ja innovatsiooni avalik arvamus” tulemustel.

Osa tööhõive, IKT ja hariduse aruandest keskendub väljakutsetele, mis on seotud üha suurema hulga teabe töötlemisega, eriti veebis.

Soovitus on, et EL ja liikmesriigid peaksid keskenduma noorte ja vanade õpetama õppima õpetamisele, et teadmiste ja oskuste omandamine ning kriitilise mõtlemise kujundamine saaksid olla elukestev töö. Aruandes tuuakse välja ka sellised aspektid nagu 3D-printimine, IKT ja mobiilsidetehnoloogia areng.

Tervishoiu- ja meditsiiniabi valdkonnas rõhutati Lissabonis Champalimaudi fondis toimunud konverentsil sel esmaspäeval avaldatud analüüsi tulemustes personaalse meditsiini, jõudlust parandava tehnoloogia, ajukuvamise ja mikrobioomi (inimkehas leiduvad mikroobid) võimalikke võimalusi haigustest parem ja võidelda sellega tõhusamalt.

Keskkonna, kliima ja energeetikaga seotud analüüsi osas keskendutakse uurimistöös olemasolevate materjalide asendamisele või uute materjalide (näiteks grafeeni) avastamisele ning potentsiaalile luua biopõhiseid tööstusharusid. Selles aruandes soovitatakse hinnata investeeringuid ressursside ekspluateerimisse nende jätkusuutlikkuse järgi.

Lõpuks kirjeldab analĂĽĂĽs STACi visiooni “teadmistepõhise Euroopa ĂĽhiskonna loomiseks, kus kodanikud on inimesed, kes määratlevad Euroopa tulevikku, jagades teadmisi ja kogemusi”.

Kiites komisjoni teadustegevust, soovitatakse aruandes siduda selline tegevus poliitika kujundamisega, “et Euroopa saaks pärast Horisont 2020 nĂĽĂĽd tulevikuks valmistuda”.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi