Uber jälgib kuritegude avastamiseks autojuhte reaalajas

Uber jälgib kuritegude avastamiseks autojuhte reaalajas

Kui seni kontrollis Uber juhi juhtumite ja kuritegude ajalugu juhuslikult, siis nüüd jälgib süsteem reaalajas mitte ainult registreerimisi, vaid ka käimasolevaid kohtuasju. Liikumisplatvorm soovib teenuseid ohutumaks muuta, astudes samme kohe, kui juhtidega seotud rikkumisi avastatakse.

Axiose sõnul on Uber teinud ohutusteabe osas koostööd Checkr ja Apprissiga. Kaalul on vajadus vähendada aastate jooksul vägivalla või juhi ebaturvalise käitumisega seotud juhtumeid. Siiani ei olnud ettevõtetel pärast autojuhtide netoarvestuse kontrollimist alati võimalik saada teavet inimeste tulevase käitumise kohta.

Nii ei saa autojuhid, kellel on süüdimõistvaid kohtuotsuseid, raskeid kuritegusid või seksuaalkuritegusid, töötada Uberi heaks. Neid kuritegusid kontrollitakse platvormil pidevalt ja tuvastatud inimesed eemaldatakse süsteemist.

Hoolimata neetamisest võivad inimesed olla süütud ja sel juhul võib keelatud juht, kelle ümberregistreerimine on puhas, tagasi Uberisse naasta. Samuti väidab ettevõte, et liiklusrikkumiste avastamiseks viiakse läbi iga-aastaseid kontrolle, mis annab ka õiguse platvormilt välja arvata.