Üle 30% portugallastest otsivad enne vaateakna nägemist veebis
RAÄŚUNALNIK

Üle 30% portugallastest otsivad enne vaateakna nägemist veebis

Suundumus oli nooremate vanuserühmade seas suurem, vanusega vähenedes, näitab Observer Cetelemi hiljutine analüüs.

Aruandes märgiti, et 18–24-aastaste noorte seas oli 65% harjumus kõigepealt Internetiga tutvuda, võrreldes 35% -ga, kes kasutasid poode peamise teabeallikana. 93% 55–65-aastastest inimestest vaatab kõigepealt poodi ja ainult 6% teeb seda veebis.

Vaatleja Cetelemi sama analĂĽĂĽs näitab, et portugallased hindavad toote puudutamise tõenäosust jätkuvalt kõrgelt – 64% vastanutest ĂĽtlesid, et nad “hindavad” seda võimalust ja 28%, et “nad hindavad seda palju”.

Samuti on väga oluline poes toodete katsetamine, mida “hindab” 67% kĂĽsitletud tarbijatest ja “hindab kõrgelt” 25%.

Uuring viidi läbi koostöös Nielseniga 26. ja 27. juunil läbi kvantitatiivse küsitluse, milles osales 600 Mandri-Portugali mõlemast soost inimest vanuses 18–65 aastat.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi