Uue Simplexi ettevalmistamiseks on alanud maareis

Seda nimetatakse Volta Nacional Simplexiks ja see aitab seada rea ​​toiminguid, mis integreerivad uue Simplexi, mille kavandatud esitamise kuupäev on 30. aprill.

Siiani sõidab Graça Fonseca riigisekretäri asetäitja ja halduskorra moderniseerimise asepresident, et kohtuda kodanike ja ärimeestega avalikel kohtumistel, kus peamine eesmärk on arutada vestluspartnerite probleeme suhetes riigihaldusega.

Esimesel riiki naasmise päeval juhatas eesistumise ja halduskorrastamise minister Maria Manuel Leitão Marques koosolekut, mis käis Viseu vallas terve päeva jooksul erinevates kohtades.

Uus Simplex “seab prioriteediks kodanike ja ettevõtete osalemise prioriteetide määratlemisel ja rakendatavate meetmete väljatöötamisel”, kinnitades valitsusele, kui ta aasta alguses teatas, et töötab uue kava väljatöötamiseks, et lihtsustada riigi struktuuri seoses kodanike ja ettevõtetega.