Uus liiklusohutuse tehnoloogia on Euroopa Liidus kohustuslik

Euroopa Parlament, EL Nõukogu ja Euroopa Komisjon jõudsid vahelisele kokkuleppele, mille eesmärk on uute liiklusohutustehnoloogiate rakendamine. Eeldatavasti jõustub leping 2022. aastast, kuid parlamendiliikmed ja liikmesriigid peavad selle veel kinnitama.

Uute reeglite kohaselt tuleb uues sõidukis rakendada ligi kolmkümmend uut funktsiooni. Suurem osa sellest tehnoloogiast on alates 2022. aasta maist kohustuslik uutele mudelitele, st sõidukitele, mis pole disainitud. Olemasoleva mudeli puhul rakendatakse uusi turvameetmeid alles 2024. aasta maist.

Sellisena nõutakse, et kergetel ja rasketel sõidukitel oleksid seadmed, mis kontrollivad juhi uimasust ja tähelepanu hajumist, intelligentset kiiruse kohandamist, kaamerate või andurite abil tagurpidi kasutatavaid ohutusseadmeid ning õnnetuse korral andmete salvestamist.

Kergete sõidukite puhul on kohustuslikud ka sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteemid, täiustatud hädapidurisüsteemid ja suurema kokkupõrkekindlusega turvavööd.

Samuti peavad raskeveokid vastama erinõuetele, et parandada juhi otsest nägemist ja vähendada pimeala. Lisaks tuleb haavatavate liiklejate tuvastamiseks ja hoiatamiseks paigaldada süsteem sõiduki ette ja küljele.

Eesmärk on vähendada liikluses hukkunute ja vigastatute arvu, võttes arvesse, et 90% on tingitud inimlikest eksimustest. Euroopa Liit loodab, et aastaks 2038 aitavad kavandatud meetmed päästa rohkem kui 25 000 inimelu ja hoida ära vähemalt 140 000 rasket vigastust. Euroopa Liidu eesmärk on surmaga lõppenud õnnetuste ja raskete vigastuste arv 2050. aastaks praktiliselt kõrvaldada.