Valitsus avas veebisaidi ja selgitas, kuidas alates 2014. aasta jaanuarist säästa 147 miljonit eurot IKT-s

Riikide ratsionaliseerimise ja IKT-ga seotud kulude vähendamise ülemaailmne strateegiline kava kuulutati välja 2012. aastal ja seda rakendatakse 2016. aastani. See on määratletud viie teljega, mis hõlmavad 25 sammu, kuid 2014. aastal muudeti seda, et keskenduda neljale põhivaldkonnale: arvuti funktsioonide tsentraliseerimine, side; andmekeskus ja pilv ning avatud tarkvara / tarkvara.

Eelkõige nendes valdkondades realiseeritakse valitsuse praegu arvutatud – 2011. aasta kogukulude põhjal arvutatud – säästud, mille kohta saab teavet sel teisipäeval avalikul arutelul uuel veebisaidil.

Need tulenevad sellistest toimingutest nagu ministeeriumide IT-osakondade ühendamine, andmekeskuste konsolideerimine, kommunikatsioonilepingute ülevaatamine või tarkvaralepingute uuesti läbirääkimised.

Näiteks selles tarkvara valdkonnas on esmatähtis riigihalduse peamiste tarnijatega (Microsoft, Oracle ja SAP) sõlmitud lepingute uuesti läbirääkimised, kelle kolmeaastased litsentsikulud ulatuvad 17–45 miljoni euroni. Praegu on võimalik Microsofti leping uuesti läbi rääkida vaid valitsuse allikate andmetel on kokkuhoid kokku toonud ligi 9 miljonit eurot.

Infotehnoloogia kulude ratsionaliseerimise kavade rakendamisel prioriteetseks määratletud nelja valdkonna jaoks on kõigi selles valdkonnas kõigi maksete kulude eelnev hindamine (vastutab haldusajastamise agentuuri eest). Meede lisati algsesse plaanivalemisse ja seda kohaldatakse projektide puhul, mis on üle 10 000 euro ja mis on kohustuslikud kõigile keskvalitsusasutustele, välja arvatud rahandusministeerium.

Alates 2012. aasta septembrist ja kuni eelmise kuu lõpuni oli võimalik hinnata 3800 projekti. See blokeeris strateegiliste eesmärkidega vastuolus olevateks peetud kulutamiskavatsused ja andis rohelise tule 620 miljoni euro omandamiseks. Andmed tehakse kättesaadavaks ka uues portaalis.

GPTIC-d juhtivad prioriteetsed valdkonnad avalduvad sammudena, mille määravad igas ministeeriumis loodud üksused. Samuti on ministeeriumi ülesanne hinnata kulutusi ja kokkuhoidu, mida võrreldakse 2011. aasta kogukuludega. See on ülesanne järgmise aasta plaanide kujundamisel.

Isegi ilma objektiivsete andmeteta sel ajal infotehnoloogia riiklike kulutuste kohta – prognooside kohaselt on see väärtus vahemikus 300–400 miljonit eurot – garanteerib valitsus, et infotehnoloogia ratsionaliseerimise ja kulude optimeerimise strateegiatest tulenev kokkuhoid on andnud tulemusi ĂĽle ootuste.

Strateegilise plaani koostamisel on oodata, et 2014. aastaks on võimalik kokku hoida 69,12 miljonit eurot otsekulutusteks infotehnoloogiaga ja 50 miljonit eurot muude kui IKT kulude katteks, kuid tagajärjed, näiteks pettuse vähendamine või ressursside ratsionaliseerimine, lähevad koguväärtus 119,2 miljonit eurot.

2014. aasta lõpus oli teenitud summa suurem ning moodustas IKT kokkuhoidu 53,9 miljonit eurot ja IKT-välist kokkuhoidu ligi 77,3 miljonit eurot, kokku ligi 131,3 miljonit eurot, kui TeK veebruaris edenes. Aasta lõpust alates on see summa kasvanud 147 miljoni euroni, seda kontot hakkas portaal avalikkusele täpsustama.

Portaal, mis pakub juurdepääsu teabele PGETICu rakendamise ja programmi rakendamisest tuleneva kokkuhoiu kohta, on saadaval sellel teisipäeval, 28. aprillil aadressil www.tic.gov.pt. Plaani saldo esitatakse hommikul avalikul tseremoonial.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi