EĂś uurib kaebust Apple'i vastu

Valitsuse edusammud politsei infosüsteemide koostalitlusvõime osas

Täna pärastlõunal heaks kiidetud seaduseelnõus on määratletud tingimused ja protseduurid, et tagada politsei erinevate infosüsteemide koostalitlusvõime.

Määratletud on platvormi põhimõtted ja eesmärgid, samuti turvalisuse ja selles sisalduva teabe kättesaadavuse reeglid, milles on üksikasjalikult esitatud ministrite nõukogu märkused.

Selle eesmärk on tagada süsteemi toimimine ühest sisenemispunktist, pakkuda juurdepääsu erinevatele politsei andmebaasidele, mis sisaldavad juurdlustes täiendava väärtusega haldus- ja politseiteavet.

Sama eesmärgiga kiideti heaks kriminaaluurimise korraldamise seaduse muudatused. Need sammud on ette nähtud eelmisel aastal avatud integreeritud kriminaalasjade infosüsteemi ettevalmistamiseks uue tõhususe saavutamiseks. Nad sillutasid ka kohtunikele juurdepääsu sellele platvormile.

Praegu kasutavad PIIC-i teiste organisatsioonide seas sellised organisatsioonid nagu Aliens and Borders Service, PJ, GNR. Parlamendiliikme kohtunikel ja prokuröridel on endiselt juurdepääs keelatud süsteemile.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi