Veebipõhine kauplemine aitas portugallastel pääseda impulsiivse ostlemise kiusatusest

Hinnavõrdlussaidi KuantoKusta poolt läbi viidud uuringust selgus, et 445 internetikasutajat tunnistas impulsiivsete ostude tegemist füüsilistes kauplustes, samas kui veebiostude osas tuvastas sarnase trendi vaid 25%.

Selle teguriga seoses on kahetsuse tase ka füüsilistes kauplustes ja veebipoodides tehtud ostude osas erinev: 39% vastanutest, kes tunnistavad, et tehtud ostude kahetsus viitab füüsilistes kauplustes tehtud toimingutele. Ainult 19% vastanutest tunnistas kahetsust veebipoodides tehtud ostude pärast.

Vastajad tunnistavad ka seda, et kaupluse töötajate tulemuslikkus mõjutab ostusid, kuid märgivad, et enamasti osutub see negatiivseks. 27 protsenti vastanutest tunnistab, et kaupluse töötajate surve mõjutab ostlemist, 80% -l juhtudest ootab poest ostlemata lahkumist.

Uuring näitas ka Portugali kasvavat suundumust Interneti kaudu ostude sooritamisel: 56% vastanutest väitis, et nad ostavad veebi üks või mitu korda kuus, mis näitab 40% kasvu võrreldes eelmisel suvel korraldatud sarnase uuringu andmetega. Samuti vähenes nende kasutajate osakaal, kes ei teinud kunagi veebist ostu, 2,5 protsendilt 1,2 protsendile.

Veebipõhiste ostuotsuste puhul on kõige asjakohasem argument hind (märkis 57,5% vastanutest). Selle marsruudi kaudu enim ostetud tooted jäävad arvutiteks, mobiiltelefonideks ja GPS-ideks ning heli- ja pilditoodeteks.

KuantoKusta tellitud uuringus osales 1374 Interneti-kasutajat. Mais läbi viidud uuringu viisid läbi Two Much ja NetQuest.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi