Viiendik riigihaldusest “maadleb” arvutiturbe probleemidega

Umbes üks viiest 253 riigihalduse keskasutusest tuvastab oma süsteemides arvutiturbe probleemid, selgub haridus- ja teadusstatistika peadirektoraadi hiljuti avaldatud uuringust, mis viidi läbi 2016. aastal.

Kõige tavalisem tagajärg 19% turvarikkumistest teatanud organisatsioonide seas oli andmete hävitamine või korruptsioon, kuid esines ka teenuste kättesaamatust ja konfidentsiaalse teabe avalikustamist.

Aruande järelduste hulgas oli ka see, et 2016. aastal ostis 19% keskvalitsuse asutustest pilvandmetöötlusteenuseid, mis kajastab eelmise aastaga võrreldes umbes nelja protsendipunkti kasvu.

Selle teenuse rakendamise osas olid kõige levinumad elektronpost (57%) ja failide salvestamine (45%).

Infotehnoloogia võimalik kulude vähendamine on pilvandmetöötlusteenuste omandamisest tulenevate hüvede hulgas enim mainitud kasu (21%). Nende hulgas, kes seda tüüpi teenuseid ei ostnud, tõid suurimateks tõketeks ebakindlus kohaldatava õiguse ja selle jurisdiktsiooni osas (44%), turvarikkumiste oht (43%) ja ebakindlus andmete asukoha suhtes (40%).

Värskest infotehnoloogia kasutamise uuringust selgus ka, et 16% keskvalitsuse haldusasutustest viisid 2015. aastal läbi suurandmete analüüsi, millest enamus (51%) kasutas sotsiaalvõrgustikes genereeritud andmeid.