Vodafone ei maksa PT-le universaalteenuste eest ja valmistab ette kaebusi

Vodafone ei maksa PT-le universaalteenuste eest ja valmistab ette kaebusi

Argument Vodafone kasuks on asjaolu, et PT osutab teenuseid volitamata viisil, kuna operaatorit ei valita selle funktsiooni jaoks universaalse konkursi korras, nagu soovitavad Euroopa õigusaktid.

“Nagu Vodafone on alati öelnud, peab Vodafone end kohustuseks maksta ainult seaduslikult määratud operaatorite pakutavate universaalteenuste eest, nagu see on praegu,” ĂĽtles ettevõtte ametlik allikas Jornal de NegĂłciosele.

“Varem juriidiliselt adekvaatse protsessi puudumine universaalteenuse osutaja määramiseks määrab universaalteenuse osutamise ebaseaduslikkuse Portugalis ja muudab võimatuks selle sätete tuvastamise kõige tõhusama operaatori poolt,” lisas operaator, kes arvestas ka leitakse olevat liiga kõrge ja kavatseb seetõttu teha konkursimakseid asjakohasel viisil.

Sel teisipäeval, 3. veebruaril avaldas Anacom selles küsimuses lõpliku otsuse, milles on teada PT hüvitise lõplik väärtus ajavahemikul 2007–2009 ja protsendi sellest väärtusest kannavad vastavad operaatorid. Selle konto kohaselt on hüvitise kogusumma 66,8 miljonit eurot. Sellest summast peab Vodafone toetama 13,6 miljonit eurot. PT saab suurima netosissemakse osalusega 31,7 miljonit eurot.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi