Zonen / Optimus Merger sai võistluselt rohelise tule

Eraldi suhtluses väärtpaberituru komisjoniga teatasid Sonaecom ja Zon otsusest, mida ei ole konkurentsiameti (AdC) veebisaidil avalikustatud, pärast seda, kui sellest on teatatud huvitatud isikutele, kellel on nüüd 10 päeva aega kommenteerimiseks.

Dokumentide kohaselt ei välista AdC otsuse eelnõu ĂĽhinemist ja sisaldab kohustusi, mille ettevõte on avalikustanud ning mis hõlmavad võrguga seotud kĂĽsimusi, mida Optimus jagab nii Vodafone’i kui ka operaatori Sonaecomi kolmikmängu tellijatega.

Dokumendis sõnaselgelt nimetatud viit kohustust, mis näevad ette garantiid, et Optimus pikendab Vodafone’iga võrgu jagamise lepingu tähtaega, muudetakse ja et ta peab läbirääkimisi võrgu ostmise võimaluse ĂĽle, avades ka võimaluse lubada hilisemat juurdepääsu infrastruktuurile oma tulevastele partneritele.

Varem edastatud teabe erinevus seisneb selles, et leping lõpetamise osas ei koorma Optimus klienti kolmekordse teenuse lojaalsusklauslist põhjustatud summaga.

Need küsimused korraldati pärast sidusrühmade käimasolevaid kuulamisi teatatud kohustuste valguses.

Huvitatud isikute kuulamiseks on nüüd kümnepäevane ajavahemik, kuid kõik nad viitavad sellele, et lõplik otsus on kohe teada, andes välja analüüsi teise etapi, mis viib põhjaliku uurimiseni ettevõttes, mis on rohelise tule saanud ka Anacomilt ja sotsiaalse suhtluse reguleerivalt üksuselt.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi