EL võtab vastu e-jäätmete käitlemise ambitsioonikamad eesmärgid

EL võtab vastu e-jäätmete käitlemise ambitsioonikamad eesmärgid

Euroopas võetakse praegu vastu uus direktiiv, milles vaadatakse üle ja tugevdatakse elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemisel kehtivaid reegleid. Uued reeglid kehtivad jäätmete kogumis- ja töötlemisprotsessi kohta, mis on kaks sammu, mis tingivad seadmetesse integreeritud materjalide ringlussevõtu võimaluse.

“SĂĽstemaatiline kogumine ja nõuetekohane hooldus on selliste taaskasutatud materjalide nagu kuld, hõbe, vask ja haruldased metallid, mida kasutatakse telerites, sĂĽlearvutites ja mobiiltelefonides, eeltingimus,” ĂĽtles Euroopa Komisjon täna hommikul avaldatud märkuses.

Uus reguleeriv raamistik näeb ette ka meetmed elektri- ja elektroonikatoodete ebaseadusliku üleandmise vastu võitlemiseks, sundides eksportijaid katsetama, kas teise riiki toimetatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed toimivad, ja esitama dokumente edastamise õiguslikult küsitava olemuse kohta.

EÜ märgib, et märkimisväärne osa sellest üleandmisest on mõeldud e-jäätmete käitlemist käsitlevate Euroopa piiravate eeskirjade eiramiseks, nii et selle tasandi õigusakte on tugevdatud ja tõendamiskohustus on vastupidises olukorras, mis tekitab ametiasutustes kahtlusi.

Samuti ühtlustatakse direktiiviga riiklikke registreerimis- ja aruandlusnõudeid, millel on eeldatavasti suur mõju halduskoormusele.

Igal aastal tekib Euroopa Liidus 10 miljonit tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid. Praeguste eesmärkide kohaselt kogutakse aastas 2 miljonit tonni, umbes 4 kilo inimese kohta.

Uue direktiiviga tõstetakse kogumiseesmärk 45% -ni müüdud seadmetest, eesmärk, mis tuleks rakendada 2016. aastast ja kolm aastat hiljem, 2019. aastal, muudetakse uuesti: kuni 65% müüdud seadmete ja 85% tekkivate e-jäätmete puhul. 2018. aastal laienes direktiivi kohaldamine kõikidele e-jäätmetele, mida ei toimu tänapäevalgi.

Praktikas võtab elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemise Euroopa eeskirjade muutmine rakendamiseks aega. ELi riikidel on kuni 14. veebruarini 2014 õigus muuta oma seadusi ja kohandada neid uue direktiivi sätetega.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira