Portugal on nagunii võrreldav mobiilside Euroopaga, kuid halvem

Portugal on nagunii võrreldav mobiilside Euroopaga, kuid halvem

Fikseeritud kõnehinnad Portugalis – koduklientidele – on madalamad kui Euroopa meetmed, selgus konkurentsiameti aastaaruandest, mis avaldati novembri lõpus, kuid viidati siiski 2011. aastale.

Dokumendis tuuakse välja ka Portugali hinnang EL-i keskmise kohta tavatelefoninumbrites 100 elaniku kohta, nüüd 42,3, mis peegeldab kolmikmängu ja VoIP-pakkumiste märkimisväärset kasvu.

Tulles tagasi fikseeritud hindade juurde, toob lairiba võrdlemiseks saadud andmetes ka häid uudiseid.

Kiirusel 8–12 Mbps (enimkasutatav) on Portugalil EL-is madalaim jaemüügihind 15 (21 eurot). Suurema kiiruse korral on hind ka alla keskmise, ehkki vaid veidi.

Pildi nimi

Dokumendi kohaselt on fikseeritud segmendi erand mitteeluruumide hääletusel, kus Portugali ettevõtted maksavad rohkem kui keskmine Euroopa kolleeg. Näiteks korvis, mille tarbimine on 260 minutit kuus, on Portugali keskmine hind isegi ELis kõrgeim kolmas, kuigi viimastel aastatel on keskmine langenud. Siin analüüsitud andmed viitavad 2012. aasta veebruarile.

Mööbli osas on Portugali arvutatud hind erinevate analüüsitud korvide puhul alati kõrgem kui ELi suurus, see erinevus intensiivistub intensiivse suhtlusstsenaariumi korral isegi registreeritud hindade langusega viimase kahe aasta jooksul.

mobiilihind

Mobiilsideturul tõi aruanne välja ka Portugali kõrge kontsentratsioonitaseme, kusjuures TMN ja Vodafone kontrollisid 83% turust. See nõrk konkurents, märkis AdC, aitas kaasa ka MVNO (virtuaalsete mobiilsideoperaatorite, ilma oma võrguta) turule madalale mõjule, tagades vaid 1,4% -lise osa. Samuti väärib märkimist, et Portugal jääb nende riikide hulka, kus mobiilide levitamise määr on ELis kõrgeim, 156%.

Pildi nimi

Dokumendi teine ​​märkus viitab asjaolule, et Portugal on lairiba levitamise osas fikseeritud juurdepääsuga teenuste osas Euroopa tipus: 2012. aasta jaanuaris oli see 22%, madalaim punktisumma ELis, 15, mis on võrdlusalus kõigi dokumendis toodud võrdluste jaoks. Fikseeritud mobiilsidevõrgu kombinatsioonis on Portugal kolmas riik, kus lairiba on kõige vähem levinud (32%).

Nii nagu püsiinternetis kui ka telefonis, on kombineeritud pakkumiste kaal üha olulisem. 2011. aastal ostsid pakettteenuseid igast sajast elanikust 20, mis on identne kogu Euroopas registreeritud osaga. Hinnad jäävad alla või üle Euroopa keskmise, sõltuvalt stsenaariumist: Interneti-ühenduse kiiruse vahemikus 8–12 Mbps on keskmine hind Euroopa keskmisest 49 eurot madalam. Kiiruste vahemikus 12–30 Mbps on arvutatud 54 eurot keskmisest 8% kõrgem.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi